top of page

MEDARBEJDERTRIVSEL

BRUG HOVEDET - BEVÆG KROPPEN
LouiseDjernes SKABER TRIVSEL VIA ERGONOMI OG YOGA  

Trivsel er virksomhedens kvalitetssikring

Trivsel er virksomhedens hjerte, det er sundhed, livskraft og vækst!

 

En medarbejder der trives har arbejdsglæde, mere energi, større effektivitet og mod på udfordringer, der er med til at skabe (øget) vækst.

Hvorimod en medarbejder, der ikke trives, hurtigere oplever arbejdsrelateret stress, har svært ved at fokusere på arbejdsopgaver og i sidste ende risikerer at sygemelder sig, - det påvirker både økonomien og arbejdsmiljøet.

Alle medarbejdere har brug for påskønnelse og et sundt arbejdsmiljø for at fungere optimalt. En virksomheds resultater kan derfor bl.a. ses i lyset af virksomhedens arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel.

LouiseDjernes kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljø og trivsel i jeres virksomhed, – ved at tænke positivitet og kreativitet ind i jeres virksomhed via yoga, meditation, mindfulness og ergonomi. 

 

Glade og tilfredse medarbejdere er både at investere i sine medarbejdere og at investere i virksomheden.

Virksomhed & trivsel

Hvor meget er dine medarbejdere værd?

 

En sygemeldt medarbejder koster virksomheden penge. Gennemsnitlig 2500 kr. på dagsbasis.

Derfor er trivsel vigtig.

Endnu vigtigere i en tid efter Covid-19.

Mange har i perioder har følt sig ensomme, - og mange steder er den mentale og fysiske sundhed blevet nedprioriteret.

Det er derfor ekstra vigtigt for virksomheders arbejdsmiljø og økonomi, at prioritere sundhedsfremmende tiltag, både fysisk, mentalt og socialt. Dette gælder for alle medarbejdergrupper. 

Ta' dine medarbejders sundhed alvorligt!

Vækst og vedligehold kræver ressourcestærke medarbejdere, med overskud og overblik.

Sundhedsfremmetiltag og trivsel i virksomheder giver 
 • mere energi og overskud

 • øget motivation

 • øget produktivitet

 • større arbejdsglæde

 • kvalitet i arbejdet

 • attraktiv arbejdsplads, når der skal fastholdes og rekrutteres nye medarbejdere 

 • glæde og tilfredshed 

 • loyale medarbejdere

 • lyst til samarbejde

 • lyst til at gøre en ekstra indsats

 • løsningsorienterede medarbejdere

 • mindre arbejdsbetinget stress og dermed lavere sygefravær

 • resultater hvor alle vinder, -medarbejdere såvelsom arbejdspladsen og ledelsen

LouiseDjernes tilbyder skræddersyede løsninger til jeres virksomhed

Løsninger der skaber langsigtet trivsel og dermed en attraktiv arbejdsplads i vækst.

Løsningsforslag der via ergonomi, yoga og meditation, skaber et sundt arbejdsmiljø og nedbringer sygefraværet.

Løsninger der tager hånd om, og øger mederarbejdernes oplevelse af trivsel -og højner både den fysiske og mentale sundhed.

Brug hovedet

Bevæg kroppen

Og skab trivsel for dine medarbejder.

Ligger på en stol
bottom of page